Abdominoplastika

Zatezanje stomaka (kože i mišića)

Ovo je operacija koja podrazumeva:odstranjivanje viška opuštene kože i potkožnog masnog tkiva sa donjeg dela stomaka čime se dobija zategnut, ravan i istanjen prednji trbušni zid.Po potrebi se radi i zatezanje trbušnih mišića, čime se prednji trbušni zid ojačava, a dobija se i lepši ,uži i naglašeniji struk. Vrlo često neophodno je korigovati poziciju i oblik pupka, koji na ovaj način dobija “mladalački” izgled.Često se ova intervencija kombinije sa liposukcijom obližnjih regija kako bi se one još više naglasile i došle do izražaja.

Kod jedne grupe pacijenata problem je gotovo isključivo u višku kože (posledica dijete ili trudnoće), dok je kod drugih u pitanju i višak potkožnog masnog tkiva. Blaža varijata ove operacije je tzv.“mini-abdominoplastika”, tokom koje se odstranjuju i zatežu samo niži delovi donjeg stomaka i to bez pomeranja pupka.

Ukoliko postoji bilo trbušna (ventralna) bilo pupčana(umbilikalna) kila, najbolje je i taj problem rešiti u toku same operacije. Ukoliko se planira trudnoća, ili dijeta, preporuka je da se operacija odloži nakon završetka istih.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i traje 2-3h.Rezovi idu duž gornje granicie pubične regije, ali ih treba isplanirati tako da ostanu skriveni unutar donjeg veša .Mogu biti horizontalni ili više u obliku slova W. U toku operacije stavljaju se drenovi, koji se odstranjuju nakon 2-3 dana.

Pacijent napušta bolnicu obično 2. dana od operacije . Insistira se i na takozvanoj “ranoj vertikalizaciji”,to jest kratkotrajnom podizanju iz kreveta već od prvog dana. Nosi se poseban elastičan steznik oko stomaka u trajanju od mesec dana, i tokom ovog perioda moraju se izbegavati teže fizičke aktivnosti. Pacijent može da se tušira posle 2 dana nakon operacije.Konci se uklanjaju nakon 10-15 dana. Lokalno mogu se javiti otok kao i podlivi, a ponekad produžena sekrecija. Koža u donjim delovima stomaka tokom dužeg perioda može ostati izmenjene osetljivosti. Sveži ožiljci se ne smeju izlagati suncu, a preporučuje se i što ranija primena preparata za tretman ožiljaka. Ožiljci blede i ome kšavaju postepeno. Efekat operacije može se smatrati dugotrajan, a najbolji i najdugotrajniji efekat se postiže ukoliko pacijent koriguje svoju ishranu i uvede redovne fizičke vežbe.

Abdominoplastika-slika
Maerna