Ginekomastija

Ginekomastijapodrazumeva uvećanje žlezdanog tkiva dojke kod osoba muškog pola.Može biti jednostrana ili češće obostrana .Prisutna je u oko 70% dečaka u pubertetu.Regresija nastaje za 1 -2 godine. Uzroci mogu biti:

  • endokrini(primarni hipogonadizam, hiperprolaktinemija, hipo i hipertireoza)
  • tumori(Leydigovih ćelija, adenom ili karcinom nadbubrega sa sekrecijom estrogena)
  • sistemske bolesti(ciroza jetre, uremija, oporavak posle pothranjenosti)
  • lekovi(androgeni, hCG, cimetidin, digitalis, estrogeni, methyldopa, reserpin, spironolakton)
  • idiopatski(nepoznat uzrok)

Ukoliko je rast grudi posledica isključivo uvećanih naslaga masnog tkiva (što se dešava najčešće u sklopu opšte gojaznosti) onda se u ovom slučaju koristi termin Pseudogynecomastia ili Lipomastia.

Pravu ginekomastiju treba razlikovati od: lipoma, neurofibroma i karcinoma. Ove promene su obično unilateralne, bolne i ekscentrične, dok ginekomastija karakteristično počinje u subareolarnoj regiji i uvećava se koncentrično.. Kod bolesnika sa ginekomastijom povećan je rizik za nastanak maligniteta.

LEČENJE-Ukoliko su uzrok ove promene lekovi, sprovodi se prekidanje njihovog uzimanja. Kod nekih bolesnika mogu biti od pomoći antiestrogeni (tamoxifen i clomiphen citrat). Mamoplastika se predlaže kao terapija kod bolesnika sa izraženim dojkama, iz kozmetičkih razloga i kod bolesnika sa fibroznim promenama usled dugotrajne ginekomastije, zbog mogućnosti maligne alteracije.Ne preporučuje se pre navršene 18. godine.

Kod starijih muškaraca pojava ginekomastije se mora ozbiljnije i detaljnije sagledati, jer je skoro uvek povezana ili sa nekom ozbiljnom bolešću (hipertireoza, tumor testisa, oboljenje jetre i dr), ili sa nekim većim metaboličkim poremećajem. Uzrok takođe može biti i upotreba nekih lekova, kao što su spironolakton, ketokonazol, verapamil, anabolički steroidi i dr. Često se kod ovakvih muškaraca u krvi nađe veći ili manji pad nivoa testosterona.

Potreban je pregled endokrinologa u smislu provere hormonskog statusa pacijenta, a pre svega polnih hormona. Takođe je obavezan ultrazvučni pregled dojki ili mamografija. Opreacija se najčešće izvodi u opštoj anesteziji i u zavisnosti od toga kolika je veličina dojke i može trajati 1-2 sata. Ukoliko je mlečna žlezda velika i kompaktna onda se ona odstranjuje kroz tzv. Periareolarni rez dužine nekoliko cm koji se nalazi na samoj ivici areole.Ukoliko je prisutna i veća količina okolne masti ona se u istom aktu uklanja liposukcijom. Kod manjih mlečnih žlezda prožetih mašću, moguće je celu operaciju izvesti metodom liposukcije. Treća mogućnost je da je dojka toliko velika da podseća na žensku, koža dojke je u višku, areole su proširene, a bradavice spuštene. Tada se primenjuju hirurške metode slične onima koje se primenjuju i kod smanjenja ženskih grudi, ali modifikovane, i mogu biti periareolarne, cirkumvertikalne ili slične tehnici sa obrnutim-T.

Pacijent u bolnici ostaje jedan dan. Drenovi se skidaju posl e 24 sata. Obavezno je nošenje posebnih elastičnih steznika u trajanju od mesec dana. Konci se skidaju posle 7-10 dana. Dojke su u prvim danima bolne i osetljive. Postoje modrice različitog intenziteta . Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i bavljenje sportom u trajanju od mesec dana. . Od komplikacija moguće su: proširenje i zadebljanje ožiljaka, prolazni gubitak senzibiliteta, asimetrija , infekcija. Ožiljci blede i omekšavaju postepeno i može se reći da su estetski prihvatljivi, a po potrebi se i naknadno mogu korigovati radi još boljeg rezultata.

Ginekomastija-slika
Maerna