Korekcija usana

Povećanje usana je zahvat estetske hirurgije uz gde se povećava volumen usana, menja i naglašava njihov oblik ili koriguje postojeća asimterija bilo u njihovom volumenu bilo u poziciji. Konture, naglašavanje ili korekcija asimetrije usana može se postići pomoću više metoda.Cilj je dobiti što prirodniji oblik usana.Veoma je važno voditi računa o tome da volumen i oblik usana odgovaraju vašem licu.

Osobe koje boluju od herpesa, imaju neke ožiljke u toj regiji, probleme sa vezivnim tkivom i zgrušavanjem krvi, ne predstavljaju odgovarajuće kandidate za sprovođenje ovog zahvata.

Povećanje usana se najčešće postiže filerima. Koji mogu biti resorptivni (hijaluronska kiselina) , poluresorptivni (Aquafiling) ili neresorptivnim filerima (PMMA),ili se to može uraditi sopstvenim masnim tkivom. Nakon intervencije, bude prisutan otok koji može biti manji ili veći u zavisnosti od osetljivosti samog organizma i individualne reakcije.Potrebno je stavljati hladne obloge zbog bržeg gubitka otoka.

Nakon dve nedelje će efekat povećanja usana biti potpuno vidljiv, jer je to neko okvirno vreme za koje će se preparat raspodeliti i formirati konačan oblik.

KOMPLIKACIJE su vrlo retke i manifestuju se blagim otokom usana,hematoma koji traju nekoliko dana.

Korekcija usana-slika Korekcija usana-slika

Aqua filling Emervel Revanesse Hyaluronica Restylan Juvederm