Redukcija malih usmina (Labioplastika)

Stidne ili male usmine (lat. Labia minora) čine spoljašnji deo ženskog polnog organa i kao takve igraju važnu ulogu u seksualnom životu, higijeni, ali i svakodnevnim telesnim aktivnostima žene. Porođaj, starenje i genetika su uzroci slabljenja vaginalnih mišića, što za rezultat ima povećanje prečnika i opuštenost vaginalnih mišića, povećanje malih usmina, a samim tim i gubitak osećaja kod žena.

Prevelike stidne usmine mogu predstavljati estetski ali i funkcionalni problem . Kod sporta i ostalih fizičkih aktivnosti mogu izazivati iritaciju lokalnog područja, a seksualni odnos može biti bolan zbog uvlačenja usmina u vaginu.

Rešavanje ovog problema postiže se tzv. labioplastikom, gde se male usmine redukuju, a njihov oblik prilagođava anatomiji okolne regije. Intervencija se može uraditi u lokalnoj i intravenskoj anesteziji, a pacijentkinja posle 2 do 3 sata može ići kući. Za intervenciju se koriste resorptivni konci koje nije potrebno skidati. Nakon intervencije pacijentkinjama se daje detaljno uputstvo o higijenskom režimu intimne regije. Postoperativni oporavak je indivudualan nakon ove operacije i traje oko desetak dana, posle čega je pacijentkinja sposobna za povratak svojim svakodnevnim privatnim i profesionalnim aktivnostima.

Redukcija malih usmina-slika