Silkonski implanti počeli su da se koriste još davne 1963. godine Od tada pa do danas tehnologija njihove proizvodnje se usavršavala, pa se najnovije generacije implantata proizvode u širokom dijapazonu veličina i oblika, kao i konzistencije, i mogu se smatrati bezbednim i dugotrajnim. Uporedo sa tehnološkim usavršavanjem, usavršavale su se i različite hirurške tehnike plasiranja implantata.

Svi implantati se sastoje od silikonske opne i sadržaja koji je unutar te opne. Ovaj sadržaj može biti silikonski gel (različitog stepena gustine-kohezivnosti) ili fiziološki rastvor. Pokazalo se da silikonska opna ima najmanje negativne efekte na okolno tkivo i da, kao inertna supstanca izaziva najmanje tkivne reakcije. Silikonski gel opet, najuspešnije “imitira” tkivo dojke i na dodir mu je najslicniji. Operacija uvećanja grudi spada u najčešće estetske operacije.

Prilikom pregleda posebna pažanja se posvećuje:

 • obliku i širini grudnog koša
 • telesnoj visini i težini
 • razvijenosti pektoralog mišića
 • veličini dojki i njihovoj poziciji
 • obliku dojki i njihovoj konzistenciji
 • asimetriji ukoliko postoji
 • obliku dojki
 • poziciji dojke ( da li su i koliko spuštene)
 • položaju i veličini areole i bradavice
 • kvalitetu kože

Na osnovu svih ovih parametara, mi se odlučujemo ge ćemo praviti rez,koji implant ćemo koristiti i gde ćemo implant smestiti.

Rez (Incizija) može biti:

 • Inframamarni –rez u brazdi ispod donjeg dela dojke, dužine od 3-5cm
 • Periareolarni-rez se nalazi oko donjeg pola areole, to jest na graničnoj liniji između tamno pigmentirane i normalno prebojene kože
 • Transaxilarni-rez u pazušnoj jami na njenoj prednjoj ivici(najređe se primenjuje)

Implant se može plasirati:

 • Subglandularno –implantat se postavlja odmah ispod mlečne žlezde, a iznad velikog grudnog mišića
 • Subpektoralno-ispod velikog grudnog mišića (m.pectoralis major)
 • Subfascialno -ispod fascije, tj. opne velikog grudnog mišića, tako da ovaj ostaje očuvan
 • Dual-plane -donji deo implantata nalazi se ispod žlezde, a gornji ispod velikog grudnog mišića

Oblik i veličina

 • veličina implantata može biti od 100 cc
 • oblik implantata može biti okrugli (Poluloptast) ili anatomski-kruškast
 • silikonski gel može biti kohezivan ili visoko-kohezivan
 • implantat može biti niskoprofilni (širi prečnik i manja projekcija) ili
 • visokoprofilni (uži prečnik i veća projekcija)

Operacija se obavlja se u opštoj anesteziji i traje oko 1,5h Pacijent napušta kliniku najčešće sledećeg dana Preporučuje se nošenje posebnog grudnjaka narednih mesec dana. Konci se skidaju 12.dana nakon operacije. Bolovi su umereni i najintenzivniji prvih nekoliko dana i regulišu se analgeticima. Dojke su u manjoj ili većoj meri otečene, napete i tvrđe, a mogu se javiti i modrice. Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i bavljenje sportom u trajanju od mesec dana. Treba izbegavati podizanje ruku iznad glave i vožnju automobila.Ožiljci se tretiraju specijalnim preparatima tek 10 dana nakon skidanja konaca .Posle izvesnog vremena (6-12 meseci) omekšaju i izblede.

Grudi-slika Grudi-slika
Mentor


Maerna