Povećanje zadnjice podrazumeva hirurško ubacivanje implantata u cilju povećanja ili oblikovanja zadnjice. Na ovaj način oblikovana i uvećana zadnjica dobija lep i poželjan izgled.

Operacija obično traje 2-3 sata. Dužina procedure zavisi od tehnike, mesta ugradnje implantata i tipa anestezije. Implantati mogu biti okrugli ili anatomski (drop shape) različitog dizajna i volumena. Ovi implantati i su nešto tvrđi i drugačijeg oblika od grudnih implanta.

Operacija se izvodi ili u opštoj ili epiduralnoja anesteziji .Implant se ubacuje kroz jedan vertikalni rez iznad sakruma ili se prave dva polukružna reza za svaki mišić Vertikalni rez je manje upadljiv, a polukružni su vidljiviji ali je i mogućnost eventualne infekcije smanjena i u tom slučaju ograničena na samo jednu stranu. Implant se može plasirati iznad , ispod i u sam veliki sedalni mišić (gluteus maximus) . Implantat je u samom mišiću i neće se osećati na dodir, neće skliznuti na dole, a izgled zadnjice je prirodan i poželjan.

Uvećanje zadnjice i liposukcija

Povećanje zadnjice se može raditi i u kombinaciji sa liposukcijom.Liposukcija donjeg dela zadnjice i spoljašnje strane butina, nakon ugradnje implantata, je neophodna u većini slučajeva kako bi se izbegao viseći izgled.

Posle operacije je obavezno bandažiranje i nošenje specijalnog midera. U toku oporavka se mogu javiti bol, osećaj zatezanja i oticanje. Protiv bolova se daju oralni anlgetici koji su dovoljni za suzbijanje postojećeg bola. Period oporavka je individualan. Najčešće osoba može ponovo da sedi, hoda, leži i da se vrati poslu dve nedelje nakon zahvata. S obzirom da se implantat postavlja iznad kostiju i mišića na kojima osoba sedi, sedenje nije otežano. Povratak uobičajenim sportskim aktivnostima preporučuje se 4 nedelje nakon operacije.

Popunjavanje zadnjice sopstvenim masnim tkivom je manje zahtevna za pacijenta. Mast se obično uzima ili sa stomaka ili sa bedara liposukcijom ,čisti od primesa,a zatim ubacuje u gluteus. Može se raditi u epiduralnoj anesteziji, a pacijentu se ubacuje u zadnjicu po jednoj strani od 350-500ml masti. Na taj način, zadnjica se u potpunosti preoblikuje i podiže. Pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima, odmah nakon operacije. Normalno može da sedi i leži. Povećanje zadnjice se danas može i to vrlo uspešno raditi i sa filerom najnovije generacije tzv. Aqafilingom.

Pacijenti koji ne žele implante niti imaju vremena za oporavak mogu se odlučiti upravo za povećanje zadnjice na ovaj način. Operacija se izvodi ili u loklanoj ili u blagoj intravenskoj sedaciji.Sastoji se u injekcionom ubrizgavanju ovog filera najnovije generacije u glutealnu regiju i to u tačno onaj deo koji želimo da naglasimo.Rezova i ožiljaka nema, a pacijent odmah nakon intervencije može da ide kući ,može da sedi i vrati se svakodnevnim aktivnostima. U ranom postoperativnom periodu moguća je pojava blago povišene telesne temperature i drhtavice, kao odbrambene reakcije organizma na prisustvo stranog materijala.Uobičajna je pojava hematoma , otoka i pojava tvrdih i lokalizovanih “nakupina” koje tokom vremena uz redovnu masažu brzo nestaju.

Indikovana je primena antibiotika u narednih par dana. Mora se izbgavati koršćenje bazena ,kupanje u jezeru i moru, sauna i solarijum , bar 3 do 4 nedelje nakon intervencije.Materijal se postepeno resorbuje , a rezultati su vidni narednih 5 do 8 godina.Dopunjavanje, tj. ukoliko pacijent želi još da poveća zadnjicu, može se ponoviti nakon minimum mesec dana od prethodnog ubrizgavanja.

Povećanje zadnjice-slika
Polytech

Aqua filling